– 1 FT for Dương Quang + Phù Đổng Kindergarten (Gia Lâm): 68 hrs/month, Mon to Fri.
 1 PT for Ánh Sao (Đặng Xá) + Dương Hà Kindergarten (near Đuống river): 25 hrs/month. Teaching on Mon to Thu afternoon.
– 1 PT for Ánh Sao (Đặng Xá) + Phù Đổng Kindergarten (near Đuống river): 25 hrs/month. Teaching on Mon to Thu afternoon.
– 1 PT for Trâu Quỳ Kindergarten: 10 hrs/month. Teaching on Mon & Wed afternoon.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH MẦM NON
JOB DESCRIPTION OF FULLTIME VNC KINDERGARTEN TEACHER

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC/ JOB DUTIED AND RESPONSIBILITIES
a. Công tác chuyên môn/ Teaching duties:
 Chuẩn bị bài giảng và giảng dạy Tiếng Anh theo đúng Phân phối chương trình của Công ty.
Prepare and teach English lessons according to the Course Outline of Company.
 Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
Be mainly responsible for teaching quality.
 Dạy thay cho giáo viên khác (bị ốm hoặc nghỉ phép) khi được yêu cầu.
Cover classes for other teachers (who are ill or on leave) when required.
 Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng tài liệu giảng dạy, phát triển chương trình/ bài kiểm
tra nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Liase with Academic Department to design syllabus, develop materials/ test for the quality
development.
 Tham gia cuộc họp giáo viên định kỳ 2 tuần/lần để cùng xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp
hợp tác và cập nhật, trao đổi những khó khăn/ vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy tại
trường.
Attend twice-monthly teachers’ meetings to establish a collaborative working relationship,
discuss issues happened while teaching at school and brainstorm.
 Tham gia Hội thảo/ Buổi đào tạo chuyên môn do Công ty tổ chức nhằm tăng cường chất
lượng giảng dạy.
Attending training/workshops provided by the company to enhance teaching quality.
 Định kỳ dự giờ các giáo viên khác trong khuôn khổ Chương trình Phát triển giáo viên để
nâng cao chất lượng giảng dạy.
Observe other teachers, as part of the Teacher Development Program for improving
teaching standards.
b. Công tác hành chính, quản lý học sinh/ Admins work and student management:
 Đảm bảo phòng học luôn gọn gàng, sạch sẽ và sẵn sàng để dạy học.
Regularly keep the classroom clean, tidy and ready for use.

Trang trí lớp học theo chủ đề học tập/ theo sự kiện khi được yêu cầu.
Make theme-based classroom decoration when required.
 Giữ gìn, bảo quản tài sản của Công ty/ Nhà trường như: thiết bị giảng dạy, các giáo cụ học
tập, sản phẩm giảng dạy, ….
Take good care of GET’s/ the school’s property and maintain the facilities, equipment,
products, and materials of the Company/ school
 Sử dụng Sổ đầu bài để điểm danh học sinh sau mỗi buổi học.
Use Class Register to check students’ attendance after each lesson.
 Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm tại Nhà trường để quản lý học sinh hiệu quả:
điểm danh học sinh từng lớp, cập nhật học sinh mới, học sinh nghỉ học, …
Liase closely with homeroom teachers to manage students effectively: check attendance
daily, update new/ old students, etc.
 Ghi chép nội dung bài học hàng ngày vào Sổ đầu bài và qua hệ thống online.
Keep accurate lesson records daily in the Class Register and via the online system
 Viết nhận xét, bản báo cáo tình hình học tập của trẻ định kỳ theo lớp và viết báo cáo kết quả
học tập cuối khóa cho mỗi học sinh cuối khóa theo quy định của Công ty.
Write general progress report for each class, individual final reports for each student.
c. Các công việc khác/ Other duties:
 Tham gia, hỗ trợ các sự kiện/ hoạt động tại Nhà trường: Lễ khai giảng/ bế giảng, hoạt động
ngoại khóa, các buổi sinh hoạt/ hội thảo chuyên đề, …
Attend school events such as: school year opening/ closing, extra-curricular activities,
professional seminars/ workshops, etc.

2. YÊU CẦU VỀ BẰNG CẤP, KINH NGHIỆM/ REQUIRED QUALIFICATIONS
 Ứng viên đăng tuyển vị trí giáo viên cần tốt nghiệp một trong số những trường cao đẳng/ đại
học sau:
The candidate will have graduated from any of the following institutions:
a. Cao đẳng/ Đại học Sư phạm tiếng Anh
College/ University of Education/ Pedagogy, majored in English.
b. Cao đẳng/ Đại học ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ sư phạm trong nước/ quốc tế hoặc
Chứng chỉ nghiệp vụ Giáo dục mầm non.

College/ University of Language studies majored in English, Teaching certificate or
Kindergarten Teaching certificate.
c. Các Đại học khác; có chứng chỉ sư phạm trong nước/ quốc tế hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ
Giáo dục mầm non; Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
Other Universities, Teaching certificate or Kindergarten Teaching certificate, minimum
Level 4 of Vietnam’s CEFR Framework or equivalent.
 Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạỵ.
At least 1 year of teaching experience.
 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em trong lớp học với sĩ số
đông (30-35 học sinh).
Experience working with children in large groups is preferred (30 – 35 students/ class).

3. QUẢN LÝ TRỰC TIẾP/ LINE MANAGER:
 Giáo viên báo cáo và tiếp nhận sự quản lý trực tiếp từ Điều phối viên học thuật.
The teacher reports directly to and receive supervision from the Schools Elite Academic
Coordinator.

4. LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI/ SALARY & BENEFITS
 Chỉ giảng dạy từ thứ Hai đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.
Monday to Friday daytime working only, off on Saturday and Sunday.
 Mức lương và các khoản phụ cấp hấp dẫn.
Competitive monthly salary and allowances.
 Thưởng kết thúc hợp đồng.
Contract-end bonus.
 Đảm bảo số giờ giảng hàng tháng sau khi đạt thử việc
Guaranteed monthly hours after probation.
 Nghỉ phép năm có hưởng lương
Paid Annual leave.
 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: được công ty đóng cho người lao
động dựa trên mức lương cơ bản.
Vietnamese state health insurance based on the basic salary.

Chuyển khoản lương qua ngân hàng và đảm bảo đúng hạn.
Salary paid by bank transfer monthly on same date.
 Nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về quyền lợi, phúc lợi người lao động 24/7.
Welfare team support, with 24/7 emergency assistance.
 Có cơ hội làm việc cùng và được hỗ trợ chuyên môn từ Điều phối viên Học thuật chuyên
nghiệp, nhiều kinh nghiệm giúp ứng viên đạt được chất lượng giảng dạy tốt nhất.
Work with professional and experienced Academic Coordinator and receive the constant
professional support from the AC.
 Được cung cấp đầy đủ sách, giáo trình, giáo cụ giảng dạy và kho tài liệu quý giá phục vụ
cho công tác giảng dạy.
Receive amazing materials, textbooks, teaching aids and resources for outstanding teaching
quality.
 Được làm việc trong một môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát
triển năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
International working environment, professional development and career progression
opportunities.